Skip to main content

Povilas Drižas, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinio sekretoriaus.

2020 metais naujų vilkikų įsigijimai Lietuvoje susitraukė beveik per pusę, tačiau baigiantis metams rinka suaktyvėjo ir naujų sunkiasvorių transporto priemonių registracijų skaičius pastebima išaugo. Pirmoji 2020 metų pusė Lietuvos transporto ir saugojimo verslui nebuvo palanki – smarkiai krito įmonių pelningumas, o verslas gerokai apkarpė investicijas.

Pagrindinės priežastys: COVID-19 pandemijos pasekmės, kritę verslo lūkesčiai bei ankstesnės Vyriausybės priimtas sprendimas nuo 2020 metų pradžios didinti mokestinę naštą darbdaviams. Visi šie faktoriai paskatino dalį įmonių ieškoti galimybių plėsti ir kurti verslą kaimyninėse valstybėse, kuriose mokestinė aplinka yra palankesnė.

Stiprinti konkurencines verslo pozicijas Europoje lietuvius verčia ir palaipsniui įsigaliojantys Mobilumo paketo reikalavimai.

Transporto sektoriuje didžiąją investicijų dalį sudaro investicijos į pastatus ir transporto priemones. Vertinant pagal susitraukusias investicijas šiame segmente, jis buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje.

Tačiau reikia pažymėti, kad krovinių pervežimo kelių transportu įmonės nuo pernai rudens atnaujino investicijas į transporto parko atnaujinimą. Be to, investicijų poreikis apima ne vien tik autoparko atnaujinimą. Siekiant didinti konkurencinį pranašumą tarptautinėje arenoje Lietuvos transporto sektorius vis aktyviau investuoja į tvaraus augimo sprendimus: kuro ir energijos taupymo bei CO2 mažinimo technologijas.

Vertinant pagal 2020 metų paskutinių trijų mėnesių duomenis, naujų N3 klasės vilkikų įsigijimų ir jų registracijų skaičius Lietuvoje ne tik sugrįžo, bet ir aplenkė 2019 metų to paties laikotarpio lygį. Ar ši tendencija įgauna pastovumo bruožų – kol kas anksti tvirtinti.

Tarptautinio kelių transporto sektoriaus investicijų lygis 2021 metais priklausys ne tik nuo ekonominių procesų užsienio rinkose ir COVID-19 pandemijos poveikio jiems, tačiau ir nuo išorinių bei vidaus politikos sprendimų. ES pakraštyje įsisteigusiems Lietuvos vežėjams ypač aktualu, kokius sprendimus sąlygos šiuo metu Europos Komisijos atliekamas poveikio vertinimas dėl Mobilumo paketo reikalavimo grąžinti vilkikus į įmonės įsisteigimo šalį kartą per aštuonias savaites. Poveikio vertinimo rezultatus planuojama pristatyti artimiausiu metu. Lietuvai nepalankios Mobilumo paketo nuostatos taip pat gali būti pakeistos ir ES Teisingumo Teismo sprendimu – tačiau šiuo metu teismo procesas yra pirminėje stadijoje, todėl sprendimo 2021 m. nesitikima.

Nemažiau svarbu ir Lietuvos vyriausybės veiksmai, siekiant užtikrinti palankią verslo aplinką, priimant pamatuotus sprendimus dėl mokesčių politikos, taip pat sudarant galimybes atsivežti darbuotojų iš trečiųjų šalių.

Transporto sektorius priklauso nuo kitų ekonomikos sektorių rezultatų. Visų pirma, nuo apdirbamosios pramonės ir eksportuojamos produkcijos. Taip pat svarbus vaidmuo tenka vartojimo lygiui.

Tikimės, kad eksportas ir vidaus vartojimas šiais metais rodys pakankamai neblogus rezultatus, kurie savo ruožtu turės teigiamo poveikio ir tarptautinio transporto keliais situacijai.

Kelių transporto priemonių registro duomenimis, pirmą kartą įregistruotų naujų vilkikų pagal N3 klasę skaičius per 2020 metų 12 mėnesių siekė 3928 transporto priemones – 44 proc. mažiau, palyginti su 2019 metų duomenimis (7058).

Per 2020 metų paskutinį ketvirtį įregistruoti 1364 nauji vilkikai Lietuvoje, arba 55 proc. daugiau, nei 2019 metais tuo pačiu metu (879).

N3 klasei priskiriamos transporto priemonės kroviniams vežti, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės bendroji masė yra didesnė kaip 12 tonų.