Skip to main content

Didžiausias šalies transporto ir logistikos įmones vienijantis Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas (TTLA) teigiamai įvertino Vyriausybės programos nuostatas dėl teisėkūros, ekonominės ir mokesčių politikos principų.

Pasak Aljanso generalinio sekretoriaus Povilo Drižo, taip pat palankiai įvertinti Vyriausybės siekiai gerinti verslo aplinką, stiprinti šalies konkurencingumą ir ekonominę diplomatiją.

Jo teigimu, nors Vyriausybės programoje išimtinai tarptautinio kelių transporto sektoriui skirtos strateginės veiklos kryptys nėra išskirtos, optimizmo suteikia bendrieji principai, apimantys atvirą ir skaidrų sprendimo priėmimo procesą. Pasak P. Drižo, verslas teigiamai vertina galimybę glaudžiai bendradarbiauti su Vyriausybe įgyvendinant ambicingus Europos žaliojo kurso tikslus, siekiant užtikrinti ekonomikos tvarumą.

„Vienas esminių Vyriausybės programos akcentų – kokybiškas teisėkūros procesas, paremtas konsultacijomis su visuomene bei teisinio reguliavimo poveikio vertinimu. Tikimės, kad šis pamatinis principas ateinančius ketverius metus lydės tiek Vyriausybės, tiek Seimo darbą. Verslas savo ruožtu yra pasiruošęs sprendimų priėmėjams ir atsakingoms institucijoms teikti ekspertinę informaciją dėl spręstinų transporto sektoriaus klausimų“, – pažymi P. Drižas.

Jo teigimu, pastaraisiais metais Lietuvos kelių transporto sektorius susidūrė su dideliais iššūkiais: mūsų šalies įmonių patekimą į ES rinką ribojančiu Mobilumo paketo teisės aktų rinkiniu, mokestinės naštos padidėjimu, žmogiškųjų išteklių trūkumu.

Kalbėdamas apie programoje deklaruojamus ekonomikos ir transporto politikos prioritetus, P. Drižas atkreipia dėmesį į Vyriausybės pasiryžimą naikinti barjerus ES vidaus rinkoje, ypač transporto, paslaugų ir kitose srityse. Pasak TTLA vadovo, šiais metais priimtas Mobilumo paketas puikiai iliustruoja ES vidaus rinkos atskirties didinimo tendencijas, kurios ypač neigiamai palies Lietuvos verslą.

„Tikimės, kad Lietuvos vežėjus labiausiai diskriminuojančios Mobilumo paketo nuostatos bus panaikintos ES Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau ieškinio nagrinėjimas teisme truks ne vienerius metus – tikimės, kad per visą šį laikotarpį Vyriausybė ir atsakingos institucijos, atstovaujančios Lietuvai teisme, sieks mūsų šaliai palankaus sprendimo“ – pridūrė P. Drižas.

Jo teigimu, TTLA yra pasiruošusi bendradarbiauti ir teikti siūlymus Vyriausybei, siekiant ilgojo laikotarpio strateginių tikslų, susijusių su Europos žaliojo kurso įgyvendinimu.

„Klimatui neutralios ekonomikos siekis yra didžiulis iššūkis tiek verslui, tiek viešajam sektoriui, tačiau bendromis pastangomis įmanoma pasiekti proveržį“, – sako P. Drižas.

TTLA vienija didžiausias šalies transporto ir logistikos įmones, kurių bendra apyvarta siekia per 80 proc. Lietuvos krovininio kelių transporto apyvartos. Dabartinės asociacijos narės – išskirtinai tarptautinio krovinių transporto įmonės, veiklą vykdančios ne tik Lietuvos, bet ir Europos, Azijos bei kituose regionuose.