https://www.youtube.com/watch?v=fk7DZUKGA7A

Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas

Aljansas vienija didžiąsias Lietuvos tarptautinio transporto ir logistikos įmones. Asociacijos tikslas – visų tarptautinio transporto ir logistikos veiklą vykdančių Lietuvos įmonių interesų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Apie mus

Europos ir pasaulio ekonomikos kaitos tempai milžiniški, kurių kontekste tarptautinio kelių transporto sektorius susiduria ne tik su ekonominėmis, finansų, geopolitinėmis, teisėkūros ir – kaip parodė pastarųjų metų įvykiai – pasaulinėmis sveikatos apsaugos sistemos krizėmis.

TTLA siekia maksimaliai sušvelninti galimas neigiamas šių iššūkių pasekmes Lietuvos įmonių konkurencingumui ir visai šalies ekonomikai, užtikrindamas tarptautinio kelių transporto kaip pažangaus, inovatyvaus, socialiai atsakingo ir aukščiausius aplinkosauginius standartus atitinkančio sektoriaus plėtrą.

Lietuvos tarptautinis kelių transportas:

8 proc. Lietuvos bendrosios pridėtinės vertės

3 vieta ES pagal tarptautinio transporto apyvartą

1 vieta ES pagal tarptautinio transporto apyvartos dalį gyventojui

32% viso šalies paslaugų eksporto

80 proc. visų krovinių apyvartos

63 proc. vilkikų iki 5 metų amžiaus

58 mlrd. tonkilometrių

75 tūkst. vairuotojų

60 tūkst. vilkikų

Veikla

Aktyvus dalyvavimas teisėkūroje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, teikiant pozicijas, pastabas ir pasiūlymus sprendimų priėmėjams
Aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, ES teisėkūros subjektais (ES Taryba, ES Komisija, Europos Parlamentas)
Nuolatinis verslo aplinkos analizavimas ir išvadų teikimas, pozicijų (visų bendrai) pristatymas.

Mūsų partneriai