Skip to main content

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) iniciatyva kelių Europos Sąjungos (ES) šalių transporto ir logistikos asociacijos kreipėsi į ES transporto komisarę Adiną Valean, prašydamos taikyti moratoriumą Mobilumo pakete numatytos vilkiko grąžinimo nuostatos įgyvendinimui.

Asociacijos prašo Europos Komisijos „skubiai peržiūrėti sunkvežimių grįžimo namo reikalavimą, siekiant išvengti įrodyto neigiamo poveikio ES kelių transporto rinkai, taip pat ambicingam ES žaliajam kursui“.

Vežėjų atstovai taip pat atkreipė dėmesį į EK studiją, parodančią galimai žalingą šios nuostatos poveikį Europos bendrajai rinkai. Anot jų, įsigaliojus vilkikus grąžinti kas 8 savaites įpareigojančiai nuostatai, Rytų Europos šalių įmonės patirtų didžiulius nuostolius.

„Vien Lenkijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Vengrijos vežėjų lauktų atitinkamai 6,21 mlrd., 1,17 mlrd., 0,53 mlrd. ir 0,8 mlrd. eurų papildomos išlaidos. (…) 1 tūkst. Lietuvos, 4,5 tūkst. Lenkijos, 2,4 tūkst. Bulgarijos ir 500 Vengrijos sunkvežimių kasdien grįžtų į registracijos šalį, važiuodami pro ES šalis tušti arba nepilnais pajėgumais“, – pabrėžė asociacijos.

Anot vežėjų, su šios Mobilumo paketo nuostatos įgyvendinimu susijusios išlaidos galiausiai nuguls ant galutinio vartotojo pečių, padidindamos ne tik transporto sektoriaus, bet ir pramonės kaštus.

„Privalomas sunkvežimių grąžinimas namo niekaip nepagerins vilkikų vairuotojų darbo sąlygų, kas, pasak ES, yra vienas iš pagrindinių Mobilumo paketo tikslų (…). Norėtume paprašyti EK pasinaudoti viena iš jos turimų teisinių priemonių ir pasiūlyti moratoriumą sunkvežimių grąžinimo namo nuostatai iki šiuo klausimu bus paskalbtas ES Teisingumo Teismo sprendimas“, – teigia vežėjų atstovai.

Lietuva 2020 metais pateikė du ieškinius ES Teisingumo Teismui – ji skundžia vilkiko grąžinimo kas 8 savaites, tarptautinių operacijų skaidymo, kabotažo ribojimo ir poilsio taisyklių nesant atitinkamos infrastruktūros nuostatas. Kol kas neaišku, kada byla bus pradėta nagrinėti.

Kartu su TTLA į EK kreipėsi Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ bei Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos ir Kroatijos vežėjų atstovai.

Mobilumo paketo nuostata dėl privalomo vilkikų grąžinimo įsigalioja vasario 21 dieną.

Regarding-the-Revision-of-the-Return-Home-of-Trucks-Requirement.pdf